97 Operasångare Fredrik Malmsjö 1916

Hörnvillan uppfördes av operasångare Fredrik Malmsjö. Den övertogs mycket snart av doktorinnan Lundell. Hon tog sig friheten att hugga ner några träd och fick därför en tillsägelse av Planteringsstyrelsen.

Villan övertogs senare av fröken Elin Strandberg. Hon var gymnastikdirektör. Wilhelm Sjöberg skriver: ”Det var tydligen här hon samlade den spänst som hon i så hög grad utvecklade under gymnastiklektioner och dito uppvisningar”. Hon ägde villan under flera årtionden.

Ystads Sandskog

« |