100 Snickare Viktor Anderssons villa 1926

Snickaren Viktor Andersson anhöll 1926 att få arrendera villaplatsen mellan villorna nr 92 och 94 samt att få uppföra en mindre villa. Hans ansökan bifölls under förutsättning att tegeltak omedelbart pålades byggnaden.

Snickare Andersson innehade villan under några år. Han överlät den 1930 till fröken Jane Dahlin för 1500 kronor. Hon byggde till villan det kommande året. År 1937 byggde hon till den igen med ett rum.

« | »