92 Tandläkare Pontus Carlssons villa 1916

Tandläkare Pontus Carlsson ansökte om en villaplats i det nya området Fr Wendts fure. Han beviljades en sådan av Planteringsstyrelsen. Ordföranden rektor Neuman som också skrev protokollet var inte helt nöjd med detta. I protokollet 1916 sägs: ”Tandläkare Pontus Carlssons ansökan om villaplats i Fr Wendts fures sydöstra del beviljades med villkor att därigenom villabyggnad å den av häradshövding Petrén begärda tomten icke hindrades. Med hänsyn till §2,3.stycket i reglementet, Stadsfullmäktiges stadga av den 18 maj 1911 samt i kraft varande arrendekontrakt å Sandskogsjakten yrkade undertecknad antingen att framställningen skulle avslås eller att Stadsfullmäktige skulle sättas i tillfälle att yttra sig, huruvida Wendts fure vore ett för bebyggande avsett område. Båda dessa förslag förkastades”.

Det finns inga ytterligare uppgifter om denna villaplats i Planteringsstyrelsens protokoll.

« | »