Nya hotellet 1927 –

Den tredje perioden för livet på Saltsjöbaden bortom mannaminne började 1927 med att en ny huvudbyggnad och ytterligare ett annex tillkom. Den nya huvudbyggnaden och annexet möjliggjorde utvidgning av verksamheten. En mindre utbyggnad skedde 1936 inför Fritidsutställningen. Under denna period var det satsningar mer för svenska gäster och då framför allt lokala satsningar.

Under denna period ökade intresset för strand- och badliv kraftigt. Varmbadhuset var helt borta. Nu gällde luft- sol- och kallbad i havet. Detta medförde också ett ökat antal badhytter

Ystads Saltsjöbad AB kan sägas nu ha utvecklats från rent badhotell till semesterhotell. På slutet av 1930-talet fick man finansiella problem. Verksamheten inkluderades i Reso. Alternativet till att bo på hotell var camping och mindre pensionat. De senare ökade allt mer under 1930-talets senare del.

Verksamheten vid Ystads Saltsjöbad under perioden 1927 – 1929 framgår av de olika avsnitten nedan:

« | »