Livet på Saltsjöbaden

Kungabesök

Thomasson, signaturen Tehå, skriver i sin bok om Sandskogen 1966: ”Sin största dag upplevde Saltsjöbaden i dödsäsongen. Det var en middag under den stora Skånemanövern i oktober 1935. På hedersplats satt kung Gustaf. Till höger satt nuvarande kungen. Till vänster satt arvprinsen. Tolv generaler, två amiraler och annan småpotatis utgjorde garnering. Till och med snapsen var överste”.

Saltsjöbadens terrass

På Saltsjöbadens terrass serverades kaffe och andra drycker. Här kunde det vara livlig verksamhet när vädret så tillät. Denna verksamhet avbildades ofta på vykort från denna tid.


Saltsjöbadsterrassen före ombyggnaden. Vykort från mitten av 1930-talet.


Saltsjöbadsterrassen. Vykort från 1930-talet

Förbindelserna till staden

Förbindelserna med staden skedde huvudsakligen med buss. Det fanns en reguljär linje med ändhållplatsen utanför hotellets huvudingång. Den andra ändhållplatsen var utanför hotell Continental.

 
Bussarnas ändhållplats utanför Saltsjöbadens huvudingång. Vykort från omkring 1930

Midsommarängen


 En sångkör bland andra vilar vid Midsommarängen omkring 1930

Saltsjöbadens strandområde

I slutet av 1920-talet byggde man upp en större rutschbana på Saltsjöbadens område vid dess östra gräns. Mannen bakom var den kände Ystadbon Fenix-Karlsson. Den fanns där under några år innan den häftiga julistormen 1931 gjorde att den gick sönder.

 
Fenix-Karlssons rutschbana på Saltsjöbadens område vid dess östligaste del. Vykort från omkring år 1930.

Kiosker

Det fanns flera kiosker i närheten av Saltsjöbaden. Två av dem låg på Ystads Saltsjöbads område och en på Midsommarängen.

Vi kan vissa år se deras ansökningar i Planteringsstyrelsens protokoll. Så finns till exempel ansökan 1940: ”Fru Elva Jönssons ansökan om tillstånd att under tiden den 1 maj – 31 augusti få hålla två kiosker, belägna å Aktiebolaget Ystads Saltsjöbads område, öppna alla dagar från klockan 8 till klockan 22 för försäljning av konfektyrer, alkoholfria drycker, färsk frukt, tryckta skrifter, tändstickor, s k sololja, solglasögon och tobaksvaror bifölls.

Kiosken på Midsommarängen invid korsningen mellan Saltsjöbadsvägen 
och Strandvägen

Konditor Zander Kellerman hade en kiosk på Midsommarängen utöver sin kaffevilla Conditoriträdgården strax intill. I protokollet 1940 sägs: ”Samma gällde konditorn Zander Kellermans ansökan avseende kiosk å Ystads stads område vid Midsommarängen i Sandskogen”. Hans ansökan bifölls således också.

« |