Provisorium 1913 – 1927

Den andra perioden började med att man planerade i början av 1913 en ny huvudbyggnad för att kunna konkurrera med bland annat Falsterbohus. En brand i huvudbyggnaden och senare världskrig gjorde att man byggde ett provisorium som av finansiella skäl kom att bli kvar ett tiotal år. Perioden kan sägas sluta i och med tillkomsten av den nya huvudbyggnaden 1927.

Krigsåren påverkade kraftigt under periodens början. De medförde att tyska gäster inte kom längre. Apotekare Smith var vidare inte längre sammanhållande och pådrivande. Detta medförde att stora internationella muskfester inte längre arrangerades.

Familjebad började tillåtas redan under 1910-talet. Badtält tilläts även på kommunens område. Det blev en satsning på badtält och senare badhytter. På strandområdet hade man olika aktiviteter i form av badcyklar och badbrädor.

Verksamheten vid Ystads Saltsjöbad under denna andra period framgår av de olika avsnitten nedan:

« | »