Eldsvådan den 27 april 1913

En häftig eldsvåda den 28. april 1913 meddelades Ystads Allehandas läsare på följande sätt: ”I går afton vid 9-tiden tillkännagåvo klämtningar från S:ta Maria kyrktorn, att elden kommit lös, och det blev snart bekant att det var å Saltsjöbaden som eldsvådan brutit ut. Stadsborna skyndade med största hastighet ut till brandstället. Frivilliga brandkåren och ångsprutorna ryckte raskt ut, men i synnerhet den ena av ångsprutorna hade man svårt att få i verksamhet. Tack vare restaurangens nära läge intill sjön var tillgången på vatten fullt tillräcklig, men det var svårt att få slangarna ut på behövligt djupt vatten, varför sand inkom i rören och försvårade vattenpumpningen. Räddningsarbetet måste helt och hållet koncentreras så, att framför allt skogen skyddades. Att söka rädda restaurangen var meningslöst, ty elden hade där fått allt för stor fart. Inom en och halv timme låg hela trevåningsbyggnaden i aska. I byggnaden hade under dagen företagits desinfektion med svavel i tjänstepersonalens rum å tredje våningen, och elden synes ha uppkommit genom oförsiktighet vid denna desinfektion. Det brunna var försäkrat”.

Tidningen Aurora behandlade samma nyhet på följande sätt den 30 april 1913: ”Det brinner i Östra Förstaden, lät ropet vid 9-tiden på måndagskvällen bland folk, som å alla gator inne i staden rusade mot öster, tagande ett starkt eldskärsel å himlen från detta väderstreck som mål. Det var Ystads Saltsjöbad, som höll på att härjas av den ”röde hanens” lössläppta element. Vid halv 10-tiden anlände sprutorna vara som vanligt, den raska Frivilligan först. Ångsprutorna kommo en stund senare, naturligtvis ouppeldade, och först omkring en halv timme därefter var den äldsta av dem färdig att gripa in. Vid 11-tiden var allt nedbrunnet och sprutorna kunde koncentrera sig kring eftersläckningen”.

« | »