Ursprungliga hotellet 1897 – 1913

Den första perioden började när Ystads Saltsjöbad AB tillkom 1897. Under denna första period tillkom den första huvudbyggnaden och det första annexet. Perioden avslutades med att huvudbyggnaden brann 1913. Saltsjöbaden fick under perioden stark konkurrens från ett modernare Falsterbohus. Detta hotell etablerades 1904. Det ägdes av ett järnvägsbolag och hade verksamhet året om.

Ystad Saltsjöbad AB inriktade sig på såväl svenska som internationella gäster. I den senare gruppen var det framför allt en inriktning på tyska gäster. Denna satsning försvann i och med krigsutbrottet.

Man uppförde såväl varmbadhus som kallbadhus vid Saltsjbaden. De två kallbadhusen, ett för herrar och ett för damer, var skilda åt. Först låg dessa ute i vattnet på bryggor men senare blev det strandbadhus. Vid Saltsjöbaden hade man ännu inte familjebad, dvs badtält, under denna period. Dessa familjetält blev tillåtna först 1914. Falsterbo var snabbare. Badläkaren Levertin, som fanns i Ystad 1905-10, var sannolikt en återhållande faktor för bad i havet.

Man skulle kunna sammanfatta denna första period genom att säga att Saltsjöbaden gick från kurhotell till badhotell. De olika aspekterna av denna omvandling framgår av de olika avsnitten nedan:

| »