1890-talet: Väster om hamnen

Väster om hamnen hade under 1800-talet funnits olika badhus. Det i början mest kända var prästen Psilanders badhus och brygga borta vid Västerport. Senare byggde major von Braun ett större badhus med tillhörande brygga något närmre hamnen.