1900-talet: Väster om hamnen

Konrad Persson berättar också om förhållandena väster om hamnen. Han skriver att: ”vi hade ett bra kallbadhus mellan hamnen och gjuteriet. Men jag badade ytterst sällan här. Orsaken var den gamla vanliga. Det kostade pengar. På så sätt gick jag miste om simskolan där. Det dröjde inte länge förrän Reinhold (= Konrads äldre bror) fann strandbad under sin värdighet. Till kallbadhuset mellan gjuteriet och hamnen sökte han sig inte. Där kostade det pengar. Han sällade sig till det fåtal som vågade bada vid den västra hamnpiren strax utanför ”hamnhulled”. Nedanför fyren, mot havet till, fanns en plattform där man kunde hoppa och även solbada relativt ostörd. Var emellertid mycket riskabelt att bada där vid hög sjö.

Simpromotionerna i hamnen hölls i början av augusti varje år. Utom promotionen med lagerbekransning av simmagistrarna förekom simtävlingar och hopp, både raka och varierande, från den mycket höga för evenemanget uppbyggda trampolinen. Till slut kom så den festliga prisutdelningen med fanfarer och allt. Den enda malörten i festbägaren var det smutsiga vattnet i hamnen. Kloakvattnet mynnade ut i hamnen helt utan rening. Härtill kom all förorening från fartygen”.


Stranden väster om hamnen omkring år 1905. Noteras kan att resterna av bryggan till kallbadhuset finns kvar

En kraftig vinterstorm något år efter sekelskiftet gjorde att det då existerande kallbadhuset raserades. På vykortet ovan kan ses rester av bryggan ut till detta badhus. Grosshandlare G Westrell och direktören Å M Åkesson inlämnade därför 1905 en skrivelse till Stadsfullmäktige om att få tillstånd att få uppföra ett nytt kallbadhus på den plats där det så kallade Braunska badhuset tidigare funnits.

År 1905 bildades Ystads Badhusförening upa med syfte att i staden anlägga badhus för att bereda tillfälle för föreningens medlemmar och andra mot avgift kunna få kalla och varma bad. Det blev emellertid enbart kalla bad i havet väster om hamnen.

Upp:

« | »