Utvecklingen 1920-talet

Antalet badtält ökade allt mer under detta årtionde. De ersattes också i allt större utsträckning av badhytter. Man pratade om vikten av luftbad, solbad och bad i öppna havet. På Saltsjöbadens område kom nu olika typer av farkoster, tex badcyklar och badbrädor. På stranden längst österut i detta område byggde man upp en större rutschbana efter mönster från andra orter, t ex Falsterbo. Denna klarade emellertid inte av en kraftig storm i juli 1931.

Läs mer om badlivets utveckling under 1920-talet

Upp:

« | »