Utvecklingen 1930-talet

Under detta årtionde ökade intresset för friluftsliv allt mer. Detta tog sig uttryck i allt mer idrottande, mer strandliv i form av solbad och bad i havet. Det blev allt fler intresserade av strandliv. Därför beslöts i slutet av detta årtionde att skapa en större allmän badplats i västra delen av Strandvägen på bekostnad av de där existerande badtälten och -hytterna

Läs mer om badlivets utveckling under 1930-talet:

Upp:

« | »