1930-talet: Väster om hamnen

Ystads Simsällskaps styrelse gjorde en framställning om tillsättande av en kommitté för utredning av frågan om anskaffande av ett nytt kallbadhus. Stadsfullmäktige beslöt att tillsätta denna kommitté. I skrivelsen sägs att ”Ystad har länge saknat ett tidsenligt badhus. Det nuvarande lilla kallbadhuset på stranden nedanför Västra Bangatan befinner sig i ett år från år allt mindre inbjudande skick, dess frekvens är dålig och kommer säkerligen att minskas ytterligare sedan de badande under fjorårets sommar fått den erfarenheten att vattnet vid detta badhus förorenas från det nya kloakutloppet vid de tillfällen då stadig pålandsvind råder”.

Upp:

| »