Vad har hänt senare

Här har badlivet behandlats bortom mannaminne. Det innebär här fram till och med 1930-talet. Vad har hänt sedan dess?

I början av 1940-talet byggde man upp den så kallade Per-Albinlinjen. Detta var en försvarslinje längs den skånska kusten. För Ystads del innebar detta bland annat att de så kallade forten, dvs  värnen, tillkom. Dessa finns fortfarande kvar längs  badstranden.

Omkring 1950 tillkom den första badbryggan. Denna var då en enkel träkonstruktion. Samtidigt satte man också ut en klätterställning på stranden. Denna flyttades senare längre upp på stranden. Där fanns den kvar till början av 90-talet.

Erosionen tilltog. Därför började man med olika åtgärder. Man byggde små hövder längs hela stranden. Den första badbryggan ersattes med en permanent första brygga som skulle hindra erosionens verkningar. Denna kompletterades senare med ytterligare tre bryggor. Vi fick då de för Ystadbor välkända beteckningarna, första, andra, tredje och fjärde bryggan. Sandstranden vid den populära allmänna badplatsen strax bortom fjärde bryggan försvann på grund av erosionen. Här fick man skapa en stenmur för att hindra ytterligare erosion.

Badhytterna försvann från stranden under 1950-talet. Detta gällde även för Saltsjöbadsområdet. De flyttades upp på andra sidan av Strandvägen och Badpromenaden. Vid denna tid försvann också kiosken vid stranden på Saltsjöbadsområdet.

Det har blivit allt populärare att vara på stranden. Detta har också medfört att det blivit allt större problem med cykel- och bilparkering. Detta har även gjort att det blivit mer restriktioner för parkering i början av Sandskogen. Detta har också medfört att allt fler bilåkande sökt sig längre bort längs stranden.

Under det senaste årtiondet har en femte brygga tillkommit vid Saltsjöbaden. Här uppstod ett namnproblem: var detta brygga ett eller noll? För att undvika förvirring tillkom skyltarna vid respektive brygga. Den första bryggan blev nu brygga 1.

 

 

« |