Saltsjöbadshotellet begränsar södra området ut mot havet

I det södra villaområdet kom även Saltsjöbadshotellet att byggas år 1897. Såväl ledningen för Saltsjöbadshotellet som Stadsfullmäktige var måna om att hotellet skulle kunna expandera i framtiden. Därför bestämde man att det inte skulle bli några bords- och villaplatser inom ett visst avstånd från strandlinjen räknat från Saltsjöbadsvägen västerut. Denna linje framgår av kartskissen nedan som togs fram i samband med planeringen.

 

Kartskiss från omkring 1900

« | »