Bordsplatser fram till och med 1897

År 1887 började man också att registrera och avgiftsbelägga ”bordsplatser”. En sådan var ett anvisat område på upp till 400 kvadratmeter, där innehavaren hade rätt att sätta upp ett fast bord med bänkar och ett låsbart skåp för glas och porslin. Arrendet var tre kronor om året, kontraktet på 20 år samt ingen indexreglering. Sannolikt hade flera av dessa platser funnits redan tidigare men det var år 1887 som de registrerades för första gången.

Ser vi nu på antalet som registrerades under olika år under perioden 1886 till och med 1897 så framgår att det finns två anhopningar, dels 1887, dels 1897. Den första var, som ovan nämnts, sannolikt beroende på flera fanns förut men det var först nu som de registrerades. Den senare anhopningen var sannolikt till stor del beroende av att rådman Wendt, som var Planteringsstyrelsens ordförande, varit sjuk under en längre tid före sin död och då ej helt kunna sköta sina uppgifter. När då en ny ordförande tillkom så blev en av de första uppgifterna att registrera ansökningar.

År

Bordsplatsens nummer

Antal

1886

0

1887

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027,

27

1888

0

1889

028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035,

8

1890

036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044,

9

1891

045, 046, 047, 048, 049, 050,

7

1892

051, 052,

2

1893

053, 054, 055,

3

1894

056, 057, 058, 059, 060, 061, 062,

7

1895

063,

1

1896

064, 065, 066

3

1897

069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097,

30

Totalt till och med 1897

97

« | »