Bordsplatsägarnas yrken

Vi kan även här grovt indela de som ansöker om bordsplats i samma grupper som tidigare med utgångspunkt från de titlar som anges i ansökningarna.

Handlande näringsliv  Tjänsteman Fritt yrke Arbetare hantverk Obestämd

Handlare 01, 02, 04, 011, 018, 035, 044, 047, 062, 097

Fabrikör 06, 013, 050, 056

Kassör/handlande 017

Kassör 027, 028, 031

Fabrikör/urmakare 029

Grosshandlare 036, 039, 049

Disponent 040

Vävhandlare 065

Byggmästare 069

Hökerihandlare 071

Urmakare 073

Direktör 074

Byggmästare 075, 076, 085

Löjtnant 03

Överstelöjtnant 012

Stadsfogde 09

Bankvaktmästare 019

Kamrer 025, 032, 067

Trafikchef 024

Baningenjör 042

Konduktör 045, 052, 095

Eldare 054, 081

Lokförare 037, 061, 084

Godsexpeditör 072

Resepostexpeditör 059

Kammarskriv 051

Postiljon 055

Lots 057

Bokhållare 063, 064, 070, 079

Poliskonstapel 078

Assistent 082

Restauratör 010

Advokat 0020

Rektor 024

Adjunkt 035, 052 Handelslärare 02

Skollärare 077, 083

Lantbruk 038

Kantor/dir 040

Fotograf 080

Fältskär 090

Doktor 092

Slaktare 05, 05, 041, 041

Snickare 08, 048, 087, 093

Gördelmakare 08

Skomakare 014, 070

Bagare 021

Målare 022, 060, 091

Guldsmed 031

Svarvare 031

Bagare 043

Murare 046

Smed 053

Verkmästare 058, 088

Förgyllare 086

Buntmakare 096

Änkefru 07, 015, 023,

Fröken 016, 026, 034, 066, 089, 094

Y bryggeri 030

Det finns även här många handlare och fabrikörer bland de som ägde bordsplatser. Vi kan emellertid se att nu finns det betydligt fler i de övriga grupperna. Personalen vid järn-vägen finns väl representerade bland tjänstemännen. Hantverkare finns i större utsträckning än för villaplatser. Motsvarande gäller även för fruar (änkefruar) och fröknar.

« | »