Paviljongsplats

Paviljongsplats är en bordsplats där man fick rätt att uppföra en mindre sluten byggnad i en våning och utan eldstad.

Konrad Persson tar upp problemen med att omvandla en lusthusplats till en paviljongsplats på följande sätt: ”Jag hade tänkt i skulle bygga en liten stuga på platsen så pass rymlig att några kunde ligga där över natten. På min tid fanns tre alternativ, 1. villa, utesluten på grund av tomtens ringa storlek och närheten till grannvillan, 2. paviljong eller kiosk. 3. Bordsplats med eller utan lusthus. Hade närmast tänkt med alternativ 2. För detta räckte såväl tomten, med någon utvidgning åt det håll där ingen bebyggelse fanns, som avståndet till grannvillan.

Reglerna för bebyggelse m.m. ansågs av många bordsplatsägare alltför rigorösa och överträddes friskt. Kontrollen var släpphänt. När någon överträtt reglerna samt utan tillstånd byggt på eller utvidgat sin bordsplats, och detta kanske efter flera år påtalades, lät man i regel nåd gå före rätt. Något som inte främjade laglydnad. Far överträdde aldrig reglerna. Så gjorde emellertid vår närmaste granne. Först uppstod ett lusthus på platsen, Så småningom förvandlades detta till paviljong. I samband härmed kröp platsen allt närmre vår. Slutligen skilde endast en smal gång dem åt.

Men aldrig kunde vi tro att olagligt förfarande skulle inkräkta på våra rättigheter. Det var emellertid just vad som hände. Vid undersökningar vi gjorde visade det sig nämligen att vår bordsplats skulle slopas. Avståndet till närmaste bordsplats var för kort. Vi skulle dock i nåder få ha kvar vår plats så länge Far och Mor levde. Allt detta hade man kokt ihop utan vår vetskap och utan att underrätta oss. Så bär man sig inte åt mot aktade och laglydiga medborgare i staden, allra minst när det gäller en av Sandskogens äldsta bordsplatser. Men man följde tydligen det minsta motståndets lag. Med kännedom om mina föräldrars inställning fann man den lösningen enklare än att ingripa mot den lagolydige. Jag var av en annan mening och ville agera i saken. Men Far och Mor ville inte ha något bråk. Och därvid blev det”


Paviljong i Sandskogen. Vykort från 1910-talet

« | »