Villaplatser 1878 -1896

Nr  Datum      Ägare
1     830704          Kamrer G F Pripp -96
           Fru Henriette Lindgren 97-
2     830726         Hamnkassör Axel Krook
3     831029          Rådman Carl Hallberg
           Änkefru Sofie Hallberg -93
           Fröken Anna Nilsson 94-
4     840222          Bankkamrer N J Nilsson
           Assessor B Geijer
5     840318          Handlanden Gustaf Wollin
6     840419          Traktör Troberg
           Änkefru M Troberg
7     840515          Källarmästare J Wittmaak
           Källarmästare A Åhlfeldt -93
           Bokhandlare Rickard Eriksson 94-
8     840802          Tullkontrollör C Andersson
           Fabrikör C A Grönwall-93
9     850404          Fabrikör C A Grönwall-94
           Handlanden A P Ostberg 95-
10   850409          Bagaren M L Schönbeck
           Handlanden G A Bergstedt
11   850409          Änkefru M Aspelin
           Änkefru Jenny Andersson
12   850409          Handlanden S Th Rothstei
            Änkefru M Rothstein -96
           Deras arvingar 97-
13   850422          Konsul Herman Gussing
14   850605          Fabrikör F Eliasson –8
           Handlanden/fabrikör G Ekelund 88-89
           Handlanden Johan Ekelund 90-91
15   860225          Handlanden R L Hjort
16   860512          Handlanden August Schultz
17   860615          Direktör C F Brudigam
18   860615          Stadsfiskal C D Elfström -96
           Fabrikör C A Hopp 97-
19   860615         Apotekare Gustaf Smith
20   860615         Handlanden Hjalmar Gussing
21   860926         F bokhandlaren F A Ljunggren -96
           Änkefru I Ljunggren 97-
22   870505         Änkefru K Schönbeck
23   870604         Kyrkoherde Zackarias Ahlin
24   870604         Husägaren Jöns Andersson
25   870604         Handlanden F C Strandberg
26   900103         Handlanden Fritz Feuk
27   900103         Direktör John Tengberg
28   900117         Fabriksföreståndare Joh Genken -91
           Kamrer C G Wollter 92-
29    900517         Disponent Thomas Funder
30    900606         Rådman/häradshövding Gustaf Faxe
31    910204         Grosshandlare Gustaf Westrell
32   910407         Grosshandlare konsul A G Lindgren-96
           Stadsfiskal C D Elfström 97- (se nr 18)
33   910417          Överuppsyningsman/kontrollör F Dellgren –96
           Handlanden M Sandberg 97-
34   910417          Häradsskrivare N A Wihlborg
35   920217          Handlanden Jöns Andrén
36   930428          Brödbagaren Hans Larsson
37   950518          Arkitekten P O N Boisen
38   950619          Slaktaren P Hertzman
39   780423          Handlanden P Lamberg                                       
           Hovfotograf S M Marcus
40   850404          Apotekare Salomon Smith
41   890703          Sadelmakare A Petersson
42   900117          Handlanden August Schultz (se nr 16)
43   910407          Änkefru Betty Thorsson
44   961023          Handlanden Gustaf Wendt
           (tillstånd till förråd 850504)
| »