Livet i Ystads Sandskog bortom mannaminne

Sandskogen har blivit symbol för fritiden i Ystad. Den förknippas i dagligt tal där med stugan i skogen och vår skog. Vad är det som betonas med begreppet Sandskogen? Vi kan här i press och marknadsföringsinriktat material framför allt urskilja kopplingar med Saltsjöbaden, stranden och strandlivet samt de gamla villorna och stugorna av vilka ett antal kulturskyddats. Detta framgår väl av den beskrivning som ges av professor Friberg 1966 som fick i uppdrag att se över miljön i Sandskogen. Han beskriver området på följande sätt: ”Sandskogen i Ystad är ett riksbekant exempel på de första tendenserna att fly staden och söka rekreation i naturmiljö. Redan vid sekelskiftet växte här fram en villabebyggelse, som nu är av kulturhistoriskt intresse. Själva skogen är på sitt sätt också ett stycke kulturhistoria”

Ystads Sandskog

Hur blev Sandskogen den skog som vi känner i dag? Många av oss minns vad som skett under de senaste årtiondena men vad hände innan och vilka var de som fanns i skogen då? Här kan du finna vad vi kan ta reda på frågan: Hur var livet i Sandskogen bortom mannaminne? Med detta menas här tiden fram till och med 1930-talet.

Livet i Sandskogen bortom mannaminne behandlas här med utgångspunkt från olika teman. Dessa är Saltsjöbaden, badlivet och bebyggelsens utveckling. Du kan välja tema ovan och sedan klicka dig vidare eller så kan du skriva in något sökord längst upp till höger och sedan klicka dig vidare.

Bakom dessa sidor står Ingmar Tufvesson, som är sommarboende i sandskogen sedan ett trettiotal år tillbaka. Materialet till dessa sidor kommer från Planteringsstyrelsens protokoll och andra motsvarande protokoll från den tiden. Detta har sedan kompletterats med böcker och annat publicerat material om Sandskogen. Vykort från den tiden har lagts in under respektive rubrik.

De här sidorna är hela tiden under bearbetning så du har chans att påverka. För kommentarer, kompletteringar och korrigeringar mejla mig Ingmar.

Hur kan man använda detta material?                                                                            (Än så länge fungerar det inte helt som det är tänkt eftersom det är under utveckling)

* Detaljerad genomgång. Vid en sådan genomgång är det bara att klicka på länkarna nedtill efter texten. Ett annat sätt är att klicka på länkarna till höger om du använder en PC eller längst ner om du använder en smartphone eller läsplatta.

* Snabb översikt och sammanfattning. Vid en sådan genomgång gäller det att klicka på huvudsidorna

* Att söka på namn. Om du använder sökfunktionen längst upp till höger kan du söka på namn etc. Då får du fram alla de ställen där detta namn finns med.

* Att söka på kvarter och nummer. Denna funktion är ännu inte utvecklad men ska bli så att när du vet en villas officiella beteckning kan du snabbt få fram dess äldsta historia genom sökfunktionen

*  Mobil användning. Eftersom avsnittet Livet längs huvudvägarna är ordnat så att det följer respektive vägs vänstra eller högra sida kan du använda din smartphone eller läsplatta i samband med din promenad längs vägen