Dagens kvarter

Allt material här avser livet i Sandskogen bortom mannaminne. Med detta avses material fram till och med 1930-talet. Vad som skett sedan har inte behandlats.

Bordsplatserna och villorna har därför betecknats med den tidens numreringar. De har sedan kompletterats med namnen på de första kända innehavarna. Detta har gjorts för att försöka förstå hur det såg ut och vilka människor som fanns i Sandskogen då.

Vill du försöka finna en viss villa och dess historia får vi utgå från dagens beteckningar. Utgångspunkten för denna del är att alla villor i dag har kvartersnamn och nummer, t ex Smörsoppen 58. Dessa beteckningar ska finnas på husen. Dessa nummer har under de senaste åren kompletterats med gatuadresser.

Vi kan nu koppla de nummer och namn som användes förr till dagens beteckningar. Här kan en viss osäkerhet finnas genom att denna överföring måste ske via dagens kartor och gårdagens kartor. Detta gör att det dels kommer att ta tid dels kan misstag ske. Detta gäller speciellt de tidigare bordsplatserna.

Just nu finns därför endast kvarteret Smörsoppen publicerat här. Du kan via första innehavarens namn länka dig direkt till den aktuella villan.

« |