013 Fabrikör C J Grönwalls bordsplats 1887

Fabrikören C J Grönwall fick 1887 bordsplatsen nr 013 invid stora vägen. Han innehade denna under ett antal år. Den övertogs sedan av fotogenhandlaren Nils Andersson. Denne anhöll 1920 att få uppföra en paviljong på platsen. Planteringsstyrelsen avslog emellertid detta på grund av platsen låg för nära angränsande villor. Bordsplatsen överläts 1928 till järnvägstjänstemannen Nils Sture Nilsson

Ystads Sandskog

« | »