020 Advokat B Anderbergs bordsplats 1887

Advokat B Anderberg fick 1887 bordsplatsen 020. Sedan finns inte mer uppgifter om denna plats förrän 1933 då stuveriarbetaren J A Hansson anhöll att få uppföra ett lusthus på platsen. Detta beviljades av Planteringsstyrelsen.

Ystads Sandskog

« | »