03 Löjtnant Fr G Bergenstråhles bordsplats 1887

Löjtnant Fr G Bergenstråhle fick platsen nr 03 år 1987. Det var förmodligen fråga om bord med bänkar eller eventuellt ett lusthus.

Platsen verkar ha övertagits av plåtslagaren Albin Beckman. Han begärde 1912 att få förändra sitt lusthus. Detta avslogs på grund av att den föreslagna byggnaden var mer än 15 kvadratmeter. Plåtslagare Beckman överlät platsen nr 03 till fröken Anna Beckman.

« | »