17 Direktör C F Brüdigams villa 1886

1886 ansökte handlaren och bankdirektören C F Brüdigam om att få uppföra en paviljong. Detta skedde på plats 17. Carl Fredrik Brüdigam fick burskap som köpman 1857. Han hyrde den gamla Pilgrändsgården och köpte den fem år senare. Sina största affärer gjorde Brüdigam med spannmål och timmer. Carl Fredrik Brüdigam dog 1904.

Brüdigams innehade plats 17 ett antal år. 1897 ansökte han att få en plats längs Saltsjöbadsvägen. Detta gick enligt Planteringsstyrelsens protokoll: ”Ansökan från bankdirektör Brudigam: Härmed får jag anhålla att få mig utvisad en plats, vartill jag kunde förlytta och ånyo uppföra den villa jag äger i härvarande skogsplantering och önskar jag företrädesvis att denna plats blev till höger om vägen som leder till Saltsjöbadens hotell. Denna ansökan kunde ej beviljas, emedan plats ej finnes som överensstämmer med Stadsfullmäktiges stadgar av 1892”. Även om han nu inte kunde få en plats där så är det klart att han senare övertog villaplatsen 52 längs den vägen.

I ägarförteckningen för villor framgår att bagarmästaren Carl Lundström står som ägare år 1915. Av samma förteckning framgår att veterinären Folke Pettersson i Malmö är ägare år 1919. Veterinär Pettersson ansökte 1927 om att få bygga till villan. Detta beviljades under de då vanliga villkoren att villan skulle förses med rött tak och att behövlig klosett skulle anbringas inom villan.

Ystads Sandskog

« | »