Sundbergs repslagarbana

Under 1800-talets senare hälft var en repslagarbana ett viktigt riktmärke i Sandskogens början. Den placerades en gång längs en gränslinje i sandplanteringen. Det var förläng-ningen av samma gränslinje som skilde exercisfältet och själva Sandskogen åt. För oss i dag så kan man säga att själva repslagarlokalen låg ungefär där den sista villan efter Finakorset ligger och själva repslagarbanan gick sedan snett upp mot regementet.

Repslageriet var känt under benämningen Sundbergs repslageribana. Verksamheten där försvann sannolikt före förra sekelskiftet.

Ystads Sandskog

| »