Järnvägsövergången

Den första infarten till det södra villaområdet blev den infart som tillkom 1884 för Wollins och Schultz villor. Här blev senare en gång- och cykelväg ner till Saltsjöbaden.

I samband med Saltsjöbadshotellets tillkomst föreslog Planteringsstyrelsen 1897 ”att en gångbana till Saltsjöbaden från vägen vid herr Wollins villa skulle utläggas och skulle styrelsen tillkalla skogvaktaren för att närmare bese platsen”. Drätselkammaren anmodades senare ”att låta med lämpligt väglagningsämne laga de utschaktade ställena på den nya gångbanan till badhotellet”.

Denna gångbana blev senare kallad cykelbana/-väg.

Cykelvägen från Wollins villa ner till Saltsjöbadshotellet. Vykort från 1910-talet

Ystads Sandskog

De närmsta och de större villorna söder om järnvägen som utnyttjat denna järnvägsövergång är:

« | »