29 Konsul Thomas Funders villa 1890

Disponent Thomas Funder på svinslakteriet ansökte 1890 om en villaplats. I Planteringsstyrelsens protokoll anges: ”Ansökan från disponent Thomas Funder om att få uppföra en mindre villa å plats som är förevisad herr rådman Wendt. Avståndet från närmaste villa eller bord är 500 fot”. Hans ansökan beviljades. Efter några år ville han bygga till villan. Det finns protokollanteckning från såväl 1894 som 1895. I hans ansökan 1895 kallas villan för Skansen.

Konsul Funder satte upp en bänk på strandvallen. Han fick 1897 en anmodan att låta flytta denna bänk eftersom plats där endast upplåtes för ”planteringens sittplatser”. Konsul Funder bygger till villan år 1904. Han hade emellertid inte ansökt om detta. Därför sägs i Planteringsstyrelsens protokoll: ”Beslöts att av konsul Th Funder infordra karta över den tillbyggnad han gjort vid sin villa samt meddela att tillbyggnad icke får ske, innan Planteringsstyrelsens tillåtelse erhållits”. Konsul Funder lämnar då in en ritning: ”Av konsul Th Funder inlämnad ritning över redan verkställd tillbyggnad till hans villa jämte förklarande och ursäktande skrivelse godkändes”.

År 1909 anhåller konsul Funder om att ”få för sin crocketplans ändring till tennisplan hugga två träd”. Denna ansökan beviljades. Detta innebar att två grannvillor nu hade var sin tennisbana. År 1919 fick konsul Funder uppföra skorsten på sin villa. Rektor Neuman ville samtidigt att ”inhägnaden å Funders och fröken Thotts (f d Tengbergs) villaområden skulle borttagas”. Planteringsstyrelsen bordlade emellertid denna fråga.

Villan nr 29 överläts 1928 av konsuln Th Funder till köpmannen/grosshandlaren Gottfrid Nilsson för 3500 kr. Tomten var då 2025 kvadratmeter. Detta var nu inklusive området till tennisplanen.

« |