01 Handlanden Sven Ljungbergs bordsplats 1887

Denna bordsplats var den första som registrerades när det blev aktuellt för bordsplatser år 1887. Den tillhörde då handlanden Sven Ljungberg. Vi vet sedan inte hur länge han innehade den.

Innehavaren i början av 1920-talet var fru Emma Persson. Hon överlät den 1922 till filialförståndare Ernst Nilsson. Han anhöll genast om att få uppföra en paviljong på platsen. Detta godkändes av Planteringsstyrelsen. Han uppförde emellertid också en fristående klosettbyggnad. Detta var inte godkänt och därför fick han 1925 ta bort den.

« | »