0270 Bankvaktmästare A Perssons bordsplats

Det finns inga uppgifter om när bordsplats nr 0270 kom till. Den första kända innehavaren var bankvaktmästare A Persson. Han överlät bordsplatsen 1923 till byggmästare J E Ståhl. Denne anhöll genast att få uppföra en paviljong där. Hans ansökan bordlades först men beviljades vid nästa sammanträde.

Byggmästare Ståhl överlät 1926 platsen till fröken Ida Andersson. Hon innehade den under flera år. Hon fick rätt att bygga på paviljongen år 1935.

« | »