37 Arkitekt P O N Boisens paviljong 1895

Arkitekt P O N Boisen ansökte 1895 om att få uppföra en paviljong: ”Då jag önskar uppföra en mindre byggnad i trä i Sandskogen, i enlighet med bifogade ritning, och härför utsett en plats belägen väster om vägen ned till sjön, anhålles härmed om direktionens bifall. Nämnda plats ligger på ett avstånd av 75 meter från herr Wollters villa, 35 meter från närmaste bord och cirka 12 meter från allmänna vägen. Ansökan beviljades.

Det är inte klart hur länge arkitekt Boisen innehade platsen. Det kan också ha varit fråga om enbart att bygga paviljongen för någon annans räkning. I början av 1910-talet innehades den av källarmästare A Nilsson. Han hade den sedan under många år. Han överlät den 1927 till fröken Clara Krafft i Tomelilla för 1500 kronor. Hon hade en fristående klosettbyggnad som hon fick ta bort 1936 efter det att man haft en besiktning av villaområdet söder om Nybrovägen.

« | »