Längs Strandvägen

De flesta är vanda vid att Strandvägen är den väg som går från Sandskogens värdshus bort till minigolfbanan vid fjärde bryggan. Så var det inte förr. Då började den vid Midsommarängen. Sträckningen från Värdshuset ner till stranden fanns inte.

Beskrivningen här tar upp båda alternativen. Först kommer sträckningen från Värdshuset ner till Stranden. Sedan kommer sträckningen från Midsommarängen.

Bebyggelsen längs Strandvägen finns huvudsakligen på den vänstra sidan, dvs norra sidan. Den kommer att behandlas enligt följande:

« | »