60 Löjtnant Hugo Fischerströms villa 1902

Löjtnant Hugo Fischerström anhöll 1902 att få uppföra villabyggnad söder om och intill konsul Funders villa å godkänd plan nr 57. Hans ansökan beviljades. Han föredrog att ha havet på lite avstånd och därför ligger den lite in i skogen från Strandvägen.

Löjtnant Fischerström tjänstgjorde vid K 6. Han blev senare utnämnd till överste och chef för Ridskolan. Han lämnade Ystad i början av 1910-talet.

Villa nr 60 överläts till löjtnant Eugén Flygare. Detta skedde förmodligen år 1911. Villan överläts senare till grosshandlare Wald Beijer i Stockholm.

Grosshandlare Beijer överlät villan 1928 till fru Dolly Hylander i Stockholm. Villaplatsen omfattade då 1547 kvadratmeter. Fru Hylander innehade den sedan i flera årtionden.

Ystads Sandskog

« | »