77 Byggmästare Kviskes villa 1909

I Planteringsstyrelsens protokoll 1909 anges att villaplats ”Uppläts i enlighet med under-tecknads förslag plats för villa enligt ritning, som godkändes, åt byggmästare J A Kviske på vanligt villkor”. Det anges emellertid inte om byggmästare Kviske var innehavare av platsen eller enbart byggmästare. Året efter godkändes en ny ritning: ”Godkändes en ny ritning till villa å villaplats 77 (Kviske) i stället för den förut godkända, som befunnits för kostsam och stor att utföra”

I protokollet för år 1911 anges en överlåtelse av fröken Ehrensvärds arvingar gm Nils Ehrensvärd. År 1923 anges att villan nr 77 överlåtits till friherre Nils Ehrensvärds bröst-arvingar.

År 1927 anges att villan överlåtits av ryttmästaren N Ehrensvärd till ryttmästaren E Hårderup för 4500 kr. Denne innehade sedan villan under många år.

Ystads Sandskog

« | »