Saltsjöbaden

Man började omkring 1870 att bada i havet vid den engelska kanalkusten. Detta skedde på strängt medicinska indikationer och enligt en bestämd ritual. Baden i havsvatten började ytterst försiktigt. Man pumpade upp havsvattnet till badhus. Senare byggde man små bassänger invid stränderna.

Allt fler sökte sig till badorterna vid havet. Somliga läkare fortsatte att varna för havsbadets faror. En anledning var sannolikt känslan av att baden höll på att glida läkarna ur händerna. Folk sökte sig inte till kusterna i första hand för att bli undersökta av läkare och ordinerade medicinska bad etc. Man for dit för att bada i all frihet. Kurorterna förvandlades till badorter.

De friska sökte sig till havsstränderna för att där idka ett av läkarna helt okontrollerat badande. Denna förvandling gick dock ofta anmärkningsvärt långsamt. Vid de kontinentala baden utmed Nordsjön och engelska kanalen badade man på öppna stranden, män och kvinnor om varandra. Bland de mer kända badorterna finns Deauville och Trouville i nordvästra Frankrike.Ystads Sandskog har i flera artiklar kallats för Skånes Trouville.

I flera länder vågade man sig inte på den nya badformen, mixed bathing. Där införde man i stället det så kallade familjebadet. På dessa ställen delades stranden upp så att en del av stranden var upplåten för herrar och en annan för damer. Till detta kom så en tredje avdelning, som var tillgänglig för familjer. Badtälten introducerades på stränderna.

Det var i denna brytningstid, som skisserats ovan, som Ystads Saltsjöbad tillkom. De drivande bakom var apotekare Salomon Smith, som även var en välkänd sångare och musiker, samt Ångkvarnens direktör John Tengberg.

Ystads Saltsjöbad AB tillkom 1897. Man fick tillgång till ett tomtområde direkt vid stranden. Vi kan sedan urskilja tre skilda utvecklingsfaser bortom mannaminne, dvs slutet av 1930-talet. Dessa faser är:

  • Det ursprungliga hotellet 1897 – 1913. Under denna period tillkom den första huvudbyggnaden och det första annexet. Man uppförde såväl varmbadhus som kallbadhus. De senare var skilda för herrar och damer. Först låg dessa ute i vattnet på bryggor men senare blev det strandbadhus.

  • Provisorium 1913 – 1927. Man planerade en ny huvudbyggnad för att kunna konkurrera med bland annat Falsterbohus. En brand och senare världskrig gjorde att man byggde ett provisorium som av finansiella skäl kom att bli kvar ett tiotal år.

  • Nya hotellet 1927 – . En ny huvudbyggnad och ytterligare ett annex tillkom 1927. En mindre utbyggnad skedde 1936 inför Fritidsutställningen.

« | »