Den nya provisoriska restaurangen

Tidningen Ystads Allehanda kunde den 5. maj 1913 rapportera om vad man kallade ett provisoriskt Saltsjöbad: ”Såsom vi förut antytt ämnade man, för att restaurangrörelsen å Saltsjöbaden ej skulle behöva lida avbräck genom den där timade branden, låta för ändamålet uppföra en provisorisk byggnad. Avtal har nu träffats med byggmästaren A V Andersson härstädes om uppförande av en sådan provisorisk envånings träbyggnad å den nerbrunna restaurangens grund för en kostnad av omkring 8.000 kr. Den nya byggnaden kommer att upptaga veranda, matsal och kafé, kontor, lokaler för personalen etc. Arbetet har redan påbörjats, och byggnaden skall stå färdig den 1 juni”.

I hast ritades och uppfördes på mindre än en månad en provisorisk restaurangbyggnad på den avbrända tomten. Den innehöll kök, matsal, kafé, veranda, kontor, lager och personalrum. Invigningen ägde rum den 31 maj, varvid dragonernas musikkår spelade och stora åskådarmassor hade samlats för att bevista evenemanget.


Saltsjöbadens annex i förgrunden och den provisoriska restaurangen samt musikestrad i bakgrunden. Längst bort finns en byggnad som skulle kunna vara damernas kallbadhus. Det kan noteras att kallbadhusen i vattnet och bryggorna till dessa är borta

« | »