Planer på en elektrisk spårväg

I oktober 1913 väckte apotekare Smith en motion om att anlägga en elektrisk spårväg ut till Saltsjöbaden. Den var enligt motionen tänkt att gå längs Östra Bangatan fram till stora vägen ner till sjön, dvs Saltsjöbadsvägen, och sedan längs denna ner till Saltsjöbaden. Planteringsstyrelsen fick yttra sig över förslaget. Detta ärende kom att innebära en fördröjning av den tänkta parken öster om slakteriet. Apotekare Smith arbetade vidare med sitt förslag i början av 1914 men sedan kom kriget och han bestämde att förslaget skulle läggas ner.

« | »