Reklambroschyr 1905

Ystads Saltsjöbad, Sveriges yngsta kurort, har uppstått liksom genom ett trollslag. Det skapades 1897 – huvudsakligen på initiativ av apotekaren Salomon Smith och några av hans vänner – Ystads Saltsjöbad har ett förtjusande läge – inbäddat i skog vid Östersjöns strand med utsikt å det stora vid havet, 20 minuters promenad från Ystad.

Kurortens läge – alldeles invid sandstranden – ger den en kontinental prägel. Denna strand med den fina vita sanden sluttar helt sakta nedåt, så att man kan bada på vilket djup man önskar. Läget inne i en mot östanvinden skyddad vik gör väderleken mild och havets, omedelbara närhet framkallar ett hälsobringande sjöklimat; under sommaren uppfriskande och fritt från storstäderna heta kvalmiga luft, under hösten bjudande soliga och varma dagar ända långt in i September.

Sandskogen – stadens och kurplatsens stolthet – upptager en areal av 400 hektar och följer på en 6 kilometer lång sträcka den vackra havsbukt, som börjar vid Skånes sydöstra udde Sandhammaren och slutar 15 kilometer väster om Ystad. Skogen består omskiftande av barr- och lövträd, vilket gör att den balsamrika luften kan anses som en särdeles verksam kurfaktor. Skogen är genomkorsad av stigar och smärre vägar till de många vackra privatvillorna och ”borden” i Saltsjöbadens närhet, och här råder särskilt om eftermiddagen ett brokigt sommarliv.

Saltvattnet är obemängt av sött vatten; vattnets medeltemperatur under Juli-September växlande mellan 15-18 grader. Lufttemperaturen under samma tid 16-20 grader. Saltsjö-badens etablissement består f.n. av två, i svensk villastil uppförda tvåvåningsbyggnader av trä, med rum för badgäster, societetsrum, glastäckta verandor, matsalar, café m.m. Platsen mellan den ena byggnaden och stranden är avsedd för servering i det fria. Rummen är förstklassigt inrättade.

Två kallbadhus finns, ett för herrar och ett för damer. Varmbadhus kommer att inrättas och ställas i samband med strandbad, varigenom tillfälle beredes badande såväl att efter varm- och solbad få avkylning i havet som efter sjöbadet få härlig uppvärmning i den vid soliga dagar – varma sanden. Även kommer sandbad, kolsyrebad m.m. att inrättas. I varmbadhuset kommer massagerum att inrymmas samt sedermera även gymnastiklokal. Läkarevården kommer att bestridas av docenten vid karolinska institutet D:r Alfred Levertin. Sedan ett varmbadhus blivit inrättat kan man tryggt våga påstå att denna plats lämpar sig ej blott för rekreationssökande och konvalescenter utan även för nervöst sjuka, skrofulösa, bleksiktiga o.s.v. Mineralvatten av alla slag tillhandahålles på platsen.

Tillfälle till utflykter i den natursköna nejden, goda cykel- och körvägar. Rodd- och segelturer kunna arrangeras.

Platser för lawn-tennis, krocket och fotboll. Musik varje afton på Saltsjöbaden; då och då dansanta soiréer. Staden Ystad, som i mycket bibehållit sitt medeltida utseende, erbjuder en mängd intressanta sevärdheter – Ej långt ifrån ligger de bekanta herrgårdarna och slotten: Bergsjöholm, Krageholm, Bellinga, Sövdeborg, Snogeholm, Marsvinsholm m.fl. Ystad står i förbindelse med det svenska järnvägsnätet genom Malmö och Eslöv.

Sjöledes genom Södra Sveriges båtar samt med Köpenhamn och Bornholm. Priserna är synnerligen moderata. Vid hel inackordering för längre tid 4 á 5 kr per dag. För familjer modereras priset.

Rikstelefon i hotellet. Omnibus vid tåg och ångbåtar efter beställning. Anhaltsstation i skogen.

Närmare upplysningar meddelar Styrelsen för Ystads Saltsjöbad

« | »