Vad har hänt senare

Den utveckling av Ystads Saltsjöbad som beskrivs här gäller enbart tiden fram till och med 1930-talet. Mycket har hänt sedan dess.

Vi kan urskilja en utvecklingskedja med flera steg där endast de första stegen  behandlas här:
* Kurhotellet Ystads Saltsjöbad. Hotellet grundades för att vara en mötesplats för välbeställda ”främlingar”. Man vistades då här i längre perioder. Man kunde också botas för olika krämpor under badläkarens försorg.

* Badhotellet Ystad Saltsjöbad. Efter första världskriget tonades inriktningen på medicinsk vård ner. Det blev mer inriktning på luft- och solbad samt bad i öppna havet under bar himmel. Det var nu mer en regional och lokal inriktning.

* Semesterhotellet Ystads Saltsjöbad. I slutet av 1930-talet infördes två veckors semester för alla löntagare. Nu började de stora organisationerna att satsa på semesterhotell. Ystads Saltsjöbad kom nu att ingå i Reso.

* Konferenshotellet Ystads Saltsjöbad. Utvecklingen under 1960-  och 1970-talet gjorde att det inte räckte att inrikta sig på människors fritid. Ett sätt var att satsa mer på företagens behov av lokaler för konferenser. Det började nämligen att uppstå en marknad för sådana mötesplatser. Reso drog sig nu ur som ägare.

* Spahotellet Ystads Saltsjöbad. Under 1990-talet hårdnade konkurrensen på konferensmarknaden och arrangörerna fick satsa på kompletterande verksamhet dels för konferensdeltagare men också för de perioder och tider då inga konferenser arrangerades. Ystads Saltsjöbad satsade på spa-verksamhet. Denna visade sig så lönande att man allt mer ökade på denna inriktning.

 

 

 

« |